Barbara Guzina


Barbara Guzina je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in na isti fakulteti pridobila magisterij znanosti iz podjetništva. Ima licenco za opravljanje poklica davčna svetovalka. Na začetku kariere je bila lastnica in vodja računovodskega servisa, kasneje pa se je zaposlila kot davčna svetovalka pri družbi BDO svetovanje d.o.o. Bila je tudi vodja področja neposrednih davkov pri družbi PwC v Sloveniji, ter davčna svetovalka za področje transfernih cen pri družbi Deloitte Netherlands ter svetovalka v oddelku za mednarodno obdavčitev pri družbi Deloitte Portugal. Po vrnitvi v Slovenijo je bila nekaj let vodja oddelka neposrednih davkov pri družbi Deloitte svetovanje d.o.o., zadnja štiri leta pa direktorica davčnega in pravnega oddelka pri istem podjetju. Od leta 2012 je partnerica v podjetju Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.

Barbara Guzina je sodna izvedenka za področje davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji. Je predavateljica ter avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.

PARTNERJI projekta
MEDNARODNI PARTNERJI