Andrej Dolenc


Andrej je manager v finančno-svetovalnem podjetja CSA d.o.o., kjer vodi oddelek za vrednotenje. Svojo kariero je začel v KPMG Slovenija, kjer je pridobil bogato znanje na področju vrednotenj. Njegovo delo se večinoma nanaša na vrednotenje podjetij in skrbne preglede. Trenutno je vpisan v program Slovenskega inštituta za revizijo z namenom pridobiti licenco pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij.

LINKEDIN

PARTNERJI projekta
MEDNARODNI PARTNERJI